O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce i rzeczywistych źródłach kryzysu filozofii = On Onthic Truth, Radical Realism, Radical Metaphysics and the Real sources of Philosophical Crisis

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 17 (2011) s. 365-384
Grażyna Żurkowska

 

do góry