Problem tożsamości istoty ludzkiej jako bytu trwającego w czasie = The Problem of a Human Being Identity as an Existence Lasting in Time

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 14 (2008) s. 7-27
Józef Dębowski

 

do góry