Pojęcie charakteru narodowego i problem człowieczeństwa (w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego) = The Concept of National Character and the Problem of Humanity (According to Kazimierz Dąbrowski's Theory)

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 14 (2008) s. 29-50
Tadeusz Kobierzycki

 

do góry