Reinterpretacja cytatów z Księgi Ozeasza w Ewangeliach synoptycznych

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 9 (2010) s. 199-213
Dariusz Adamczyk

 

do góry