Nowe perspektywy marksizmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 4 (151) (1978) s. 119-124
Jan Czyżkowski , Janusz Kuczyński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Janusz Kuczyński ,Homo creator : wstęp do dialektyki człowieka ,Warszawa : Książka i Wiedza 1976

 

do góry