Pielgrzymka – droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8)

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 1, Numer 1 (2002) s. 126-141
Marcin Kowalski

 

do góry