Kościół parafialny – miejscem i czasem życia Bożego

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 1, Numer 2 (2002) s. 77-89
Jan Józef Janicki

 

do góry