O ewangeliarzu i ikonie Pantokratora

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 1, Numer 2 (2002) s. 409-412
Michał Płoski

 

do góry