Vestimenta protonotariuszy apostolskich w świetle obowiązujących przepisów

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 47, Numer 1 (2014) s. 190-204
Paweł Bednarski

 

do góry