Problem prawdy ujęć zmysłowych w interpretacji św. Tomasza z Akwinu

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, Tom 1 (2012) s. 11-29
Paulina Sulenta

 

do góry