Propozycja aplikacji metody fenomenologiczno-hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, Tom 1 (2012) s. 75-91
Konrad Sawicki

 

do góry