"Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje - krytyka", red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014 : [recenzja]

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, Tom 3 (2014) s. 83-90
Patrycja Burba , Stanisław Janeczek (aut. dzieła rec.), Anna Starościc (aut. dzieła rec.)

 

do góry