"Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa", św. Tomasz z Akwinu, tł. A. P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja]

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, Tom 3 (2014) s. 91-95
Natalia Kunat , Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.), Andrzej P. Stefańczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry