Sprawozdanie z LX Konferencji Historii Logiki. Kraków, 21-22 października 2014 r.

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, Tom 3 (2014) s. 111-115
Łukasz Polkowski

 

do góry