Słowo wstępne do dyskusji nad książką "Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl, Heidegger, Gadamer, Jaspers"

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 11 (2005) s. 165-175
Maciej Potępa

 

do góry