Panteizm akosmiczny - herezja Parmenidesa = Acosmic Pantheism – Paramidesean Heresy

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 5 (1999) s. 117-126
Piotr Kozioł

 

do góry