Dylematy estetyki fotografii : (przegląd problematyki) = The Dilemmas of the Aesthetics of Photography : (The Review of some of the Problems)

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 5 (1999) s. 287-295
Jan Kurowicki

 

do góry