Kultura polityczna – pojęcie, struktura, źródła i typologia = Political Culture – Notion, Structure, Sources and Typology

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 2 (1996) s. 57-65
Bogdan Lewandowski

 

do góry