Polityka obcych państw i rządów wobec Polakó mieszkających na wschodzie (XIX-XX w.), cz.I: Mrągowo 16-18 września 2005 roku, Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku: w 80. rocznicę powstania i 70. rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny, cz.II: Chmielnicki 28-29 października 2005 roku

Echa Przeszłości, Tom 7 (2006) s. 454-458
Izabela Socka, Andrzej Korytko

 

do góry