Św. Tomasz z Akwinu, teologia jako nauka w Prologu do "Komentarza do Sentencji Piotra Lombarda"

Forum Teologiczne, Tom 12 (2011) s. 207-225
Stanisław Bafia

 

do góry