Kryteria dopuszczalności użycia zwierząt do badań naukowych i dydaktyki

Forum Teologiczne, Tom 6 (2005) s. 65-74
Franciszek Przała

 

do góry