W sprawie towarzystw naukowych działających w Wilnie w XIX i XX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 37, Numer 1 (1992) s. 69-88
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry