Development potentials and smart specializations of Polish voivodships : book review

MAZOWSZE Studia Regionalne, Tom 17 (2015) s. 167-172
Mirosław Grochowski , Wojciech Dziemianowicz (aut. dzieła rec.), Jacek Szlachta (aut. dzieła rec.), Klaudia Peszat (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Peszat Klaudia, "Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw", Warsaw 2014

 

do góry