Opinia o rządowym i poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr: 2510, 2335, 1672)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 5, Numer 1 (2001) s. 61-74
Tomasz Kaczmarek

 

do góry