Opinia dotycząca zmian w Kodeksie postępowania karnego, zawartych w projekcie rządowym (druk nr 2510) oraz w projektach poselskich (druki nr : 2336, 2154, 1638, 1814 i 1655)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 5, Numer 2 (2001) s. 95-160
Stanisław Zabłocki

 

do góry