Zarys historii Krośniewic od średniowiecza do 1945 roku

Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom 2 (1998) s. 275-318
Kazimierz Śwircz, Piotr Stasiak

 

do góry