Pragmatyczny sens relewancji jako atrybutu informacji

Filozofia Nauki, Tom 23, Numer 1 (2015) s. 81-97
Artur Machlarz

 

do góry