Reakcje społeczeństwa województwa pilskiego na przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (16-23 czerwca 1983 r.) w świetle teleksów KW PZPR w Pile

Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom 36, Numer 3 (2015) s. 187-198
Jarosław Wąsowicz

 

do góry