Czym są i gdzie bytują obiektywne wartości moralne

Etyka, Tom 30 (1997) s. 107-112
Tadeusz Ślipko

 

do góry