Сельская округа Херсонеса Таврического (Крым) : усадьба 343

Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, Tom 8 (49), Numer A (2009/2010) s. 177-179, 3
Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja

 

do góry