Zagadnienie tolerancji w Biblii : analiza ewangelicznych tekstów dotyczących postawy Jezusa względem nietolerowanych

Sympozjum, Tom 2, Numer 2(3) (1998) s. 85-100
Stanisław Hałas

 

do góry