Zarządzanie talentami a wiek pracownika

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Numer maj (2013) s. 9-11
Monika Trojanowska

 

do góry