Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku

Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006) s. 87-93
Leszek A. Wierzbicki

 

do góry