Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do "Katalogu" K. Piekarskiego)

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Tom 13 (1977) s. 145-270
Michał Muszyński

 

do góry