Ze studiów nad zbiorem Acta Tomiciana: dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Tom 16 (1980) s. 5-16
Ryszard Marciniak

 

do góry