Milczenie alchemików: tożsamość Michała Sędziwoja zakodowana w tekście "Basilica chymica" Oswalda Carrola

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Tom 28 (2007) s. 217-241
Rafał Prinke

 

do góry