"Nie tylko szachy" : wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, 22 X - 3 I 2007

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Tom 28 (2007) s. 310
Maria Łuczak

 

do góry