Z badań nad historią i literaturą szachów: II. Międzynarodowe Seminarium Historyków Szachów w Kórniku 22-24 X 2007

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Tom 28 (2007) s. 312-314
Maria Łuczak

 

do góry