Tomasz Zamoyski wobec spraw publicznych i wyznaniowych

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 25 (1980) s. 113-138
Leszek Jarmiński

 

do góry