Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1940-1942 = Liste des acquisitions du Musée Archéologique de Poznań en 1940-1942

Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaelogici Posnaniensis, Tom 11 (1960) s. 203-223
Franciszek Maciejewski

 

do góry