Wynagrodzenie adwokata ustanowionego dla strony zwolnionej od kosztów i wynagrodzenie obrońcy z urzędu : (uwagi «de lege ferenda»)

Palestra, Tom 2, Numer 1(5) (1958) s. 58-61
Marian Schroeder

 

do góry