Przedmowa Rektora Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie

Forum Bibliotek Medycznych, Tom 4, Numer 2 (8) (2011) s. 5-6
Ludwik Grzebień

 

do góry