Św. Jan Ewangelista a Qumrańczycy

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 2, Numer 2 (1959) s. 121-125, 153, 155
Feliks Gryglewicz

 

do góry