Oblężenie Strzałowa w 1628 roku : część II

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 23 (52), Numer 4 (2008) s. 29-50
Grzegorz Jacek Brzustowicz

 

do góry