Wyborcza chwiejność ("volatility") w okręgu szczecińskim

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 23 (52), Numer 4 (2008) s. 99-118
Ryszard Czyszkiewicz

 

do góry