"Nacjonalizm czy nacjonalizmy? : Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych", red. Bogumił Grott, Kraków 2006 : [recenzja]

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 23 (52), Numer 3 (2008) s. 147-151
Maciej Strutyński , Bogumił Grott (aut. dzieła rec.)

 

do góry