"Die Inschriften des Landkreises Rügen", ges. u. bearb. v. Joachim Zdrenka, Wiesbaden 2002; "Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII wieku", Joachim Zdrenka, Gdańsk 2001 : [recenzja]

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 18 (47), Numer 1 (2003) s. 285-287
Edward Rymar , Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.)

 

do góry