Ten, który jest : o poprawną koncepcję istoty Boga

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 163, 167-168, 67-72
Bohdan Bejze

 

do góry