Jak opracowywano encyklikę "Rerum Novarum"

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 164, 168, 87-93
Redakcja

 

do góry