"Materiały do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach 1944-1954", red. Jan Halpern, Warszawa 1957 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 116
Witold Nowodworski , Jan Halpern (aut. dzieła rec.)

 

do góry